Tükröm, tükröm mondd meg nékem!

Ma reggel Imaházba készülődtünk. Kislányom türelmesen megvárta, hogy felöltöztessem, majd amint e művelet végéhez érkeztem, gyorsan átszaladt a másik szobába. Nem kellett utána rohannom, tudtam, hogy a tükör előtt áll. És valóban így volt, legapróbb részletekig is megfigyelte a szép, új ruháját.

Miközben mellette álltam, azon gondolkodtam, én kit tudnék ilyen örömmel a tükrömben vizsgálgatni?

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét” 2Timóteus 2:15  

Kit látnék meg szívesen a tükörben? Egy érett hívő embert. De milyen is Ő?

  1. Az érett hívő meggyőződéssel áll ki.

Tudjuk, hogy miben hiszünk? Hadd tegyek fel pár teszt kérdést. Ezeket már a vasárnapi iskolában is többnyire hallhattuk, de azért újra kérdezzük meg magunktól.

  • Hiszem, hogy Isten alkotott, és gyönyörködik Bennem?
  • Hiszem, hogy a törvény értem van, és nem ellenem?
  • Hiszem, hogy a vétkeim eltávolítanak Istentől?
  • Hiszem, hogy Isten mindenható?
  • Hiszem, hogy Istennek terve van az életemmel?

Miközben önmagamat is vizsgáztattam e kérdésekkel, az elmúlt napokból számtalan pillanat pergett le a szemeim előtt. Ha hiszem azt, amiben állítólag hiszek, akkor annak ki kell tűnnie az ilyen helyzetekben. Mert, akkor nincs értelme azon gondolkodni, hogy mások mit gondolnak rólam. Nincs okom görcsölni, szorongani.

Hány és hány életsorompót teszünk le azért, mert nem hisszük, amit állítólag hiszünk! Úgy gondolom, hogy az élet akadálypályáján valódi hitre van szükség, nem elegendő csupán végigcsinálni az egyes állomások kihívásait.

  1. Az érett hívő nem érzelmekre, hanem jellemre építi döntéseit.

Az egész fogyasztói társadalom arra épít, hogy hangulatokból, érzelmekből kreáljunk döntéseket. Ez a fajta szemlélet nem tud mit kezdeni az olyan emberrel, aki döntéseit értékrend alapján hozza meg. Az ilyen ember szabad az emberektől, mert megtanult függeni az Istentől. És mivel Istentől függ, a bizonytalanságban sem sodródik el, nem omlik össze. Pedig a bizonytalanságot elviselni szörnyen nehéz. A legtöbb ember élete beszűkül egy ilyen életkrízisben.

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe.” 2Korintus 4:7-8
  1. Az érett hívő kapcsolataiban stabil.

Első lépésként fel meri vállalni sebezhetőségét, gyengeségeit, bűneit. Továbbá kitartó, mert hiszi azt, hogy amire elköteleződött, annak értelme van. Kapcsolataiban és élethelyzeteiben rugalmas, tudja azt mondani a kevésre is, a fél gyógyulásra is, hogy jó, mert szívében őrzi az elégedettséget.

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál.” Filippi 2:3-4

Lehet, elsőre elérhetetlennek tűnik ez a kép, de mindig, egyszerre csak egy előrelépést kell megtenni a cél eléréséhez. Előrelépéseink az életben többnyire parányi dolognak tűnnek, pedig nagyon fontosak.

Lombos Andrea

Szólj hozzá bátran!