Te mit kérnél?

Már egy ideje foglalkoztat Istennek Dávid házáról szóló ígérete, amit legutóbb a Királyok könyvében olvastam :

"Ha fiaid megőrzik útjukat, és tökéletességgel, teljes szívük és teljes lelkük szerint járnak előttem, soha ki nem fogy a férfi közüled Izrael trónjáról." 1.Királyok 2,4

A legutóbbi női konferencián mesélte az előadó, hogyan kapta látását a szolgálatra és, hogy ebben a folyamatban Isten miként vonta magához közel és adta azt a lehetőséget, hogy kérjen tőle, bármit is. Hazavittem magammal ezt a gondolatot és tovább forgattam a szívemben: mit kérnék én, ha egyszer előttem is így kinyílna a menny kapuja, és tényleg, bármit, bármit kérhetek. Te mit kérnél?

Eszembe jutott ismét a Dávid házára szóló ígéret, és egy kérés fogalmazódott meg a szívemben: Ó Uram, ha bármit kérhetnék tőled, kérhetem, hogy az én utódaim, gyermekeim, és azoknak gyermekei soha ne vesszenek ki a Te trónod elől? Hogy mindenki, aki tőlünk születik, az az örökkévalóságnak szülessen, hogy Istene légy, és a gyermeked legyen? Ahogy kimondom, ahogy leírom, engem is megdöbbent a saját kérésem, lehet egyáltalán ilyen nagyot kérni Istentől? De ha jobban belegondolok, azt hiszem, ha nem is ilyen módon megfogalmazva, de mindannyian kívánjuk ezt az Úrtól, hiszen folyamatosan gyermekeink megtéréséért imádkozunk, és ha majd idősek leszünk és unokáink lesznek, nem tudom elképzelni, hogy értük is ne tennénk ugyanezt.

cikk kep 3

Kedves anyukák, nagymamák, arra hívlak benneteket ma, hogy hozzuk ismét gyermekeinket Istenünk elé, és imádkozzunk buzgón a megtérésükért. Ó, az, hogy talán hívő családban születtek nem elegendő ahhoz, hogy személyes kapcsolatuk legyen Krisztussal. Imádkozzunk értük, kitartóan, buzgón, minden nap. És az imádság mellett hívlak arra is, hogy kérjük a Szentszellem tisztító erejét, hogy mossa le bűneinket, fedezze be hiányosságainkat, hogy úgy tudjuk megélni a keresztyén éltet, hogy az vonzó legyen számukra. Megélni az otthonunkban, az mindennapok egyszerűségében.

cikk kep

Dávid fiainak szíve már a második generáció után elfordult Istentől. Nem tudták megélni az ígérethez tartozó feltételt. Az igét olvasva azt látom mégis, hogy Isten hűséges maradt hozzájuk, és nemcsak, hogy király királyt követett, de Dávidtól származott az Örökkévaló Király, Jézus Krisztus. Micsoda ígéret, micsoda beteljesülés ez Isten részéről, kinek tervei minden emberi elképzelést fölülmúlnak!

Kérjünk, Jézus nevében, Isten szíve szerint, és ne felejtsük el, hogy a legnagyobb dolog, amit kérhetünk magunk és gyermekeink számára, az az Ő jelenléte, a Szentlélek, kinek személyében jelen van, velünk van most is.

„Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?”  Máté 7, 7- 11

Szólj hozzá bátran!