Régi és mai hithősök

„Nem bolond az, aki odaadja azt, amit nem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el.” (Jim Elliot)

Az elmúlt héten végre megnézhettem Mel Gibson legújabb sikerfilmjét A fegyvertelen katona címmel. Nem hagyhattam ki a dokumentumfilmet sem, melyben maga a főhős is megszólal. Desmond Doss, a második világháború (bajtársai szerint is) legnagyobb hőse napokig tartó gondolkodni valót hagyott bennem. Lehet-e valakinek ennyire jézusivá lennie? Kell-e ennyire szó szerint élni az Igét? Elvárja-e ezt Isten mindenkitől? Szép lassan a válaszok is megfogalmazódtak bennem: lehet, kellene, de nem váratik el mindenkitől. A bátrakból és hűségesekből lesznek a hithősök. Helyzet és akarat kérdése, hogy az leszek-e, „de nem bolond, ki Érte él”.

És Isten tovább dolgozott bennem: a gondolataim, a vasárnapi bibliaóra és igehirdetés által… olyan szépen összecsengtek! Eszembe jutott a három ifjú a tüzes kemencében, Dániel az oroszlánok vermében, Pál apostol a börtönben, Eric Liddell a futóversenyben (Tűzszekerek), Jim Elliot az aukák között (A dárda vége) … Valamennyien megkapták a „bolond” jelzőt. Hétköznapi emberekből hősökké lettek, mert vállalták a hit bolondságát.

És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat; mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is; Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, Akikre nem volt méltó e világ, ...” (Zsidók 11, 32-38a)

A hatalmas hitet hatalmas próba éri, de hatalmas győzelem is koronázza. „De ha nem tenné is” (Dániel 3,18a)… Nem mindenki hivatott nagy dolgokra az életben. Kicsi hitért kicsi csoda jár. De abban a mustármagnál is kisebb hitben legalább hűséges vagyok? Segítsen az Úr mindannyiunkat! A hétköznapokban és a kritikus helyzetekben egyaránt.

Meleg Adina

One thought on “Régi és mai hithősök”

Szólj hozzá bátran!