Mondj el MINDENT Neki!

13414571_1716224145269008_1288887911_n

Néha könnyebb másvalakit bátorító szavakkal illetni, hitre buzdítani, mint félretenni saját kételyeim, amikor ezek bevenni próbálják szívemet. Amilyen zsúfolt a közlekedés csúcsforgalomban, szinte olyan gyakran biztosítanak a hétköznapok kételyre vagy hitetlenségre lehetőséget. Ahogy az autók folytonosan haladnak egymás után, úgy érkeznek a szúró nyilak is, amikkel meg kell küzdeni.

Vannak élethelyzetek, amikor úgy érzem, magamban vagyok, nincs ki segítsen. Van, hogy próbára tesz a hosszútűrés, a várás, az elfogadás és a frusztráció egymással vívott harca énbennem. S van, hogy mindent, ami szembejön velem, ennek az árnyékából fogadok.

Más szóval: gyakran előfordul, hogy vannak kérdéseim.

De megtanultam, hogy ezekkel ne a csüggedés és a kételyek sötétségébe, hanem Jézus lábaihoz menjek. Ott elmondok Neki mindent és ott segítséget is nyerek. Van, hogy azonnal válaszol, van, hogy csak idővel érteti meg velem magasabb gondolatait, de a szívemet rögtön a helyére teszi: megújul a hitem és jó reménység tölt el, mely meg nem szégyenít!

Nem tudom, mi az, ami most éppen a hited támadja, nem tudom mi az, ami kételyekbe kíván sodorni, de egyet tudok: jobb hinni, mint kételkedni!

A kételkedés elvágja a fonalat és a sötét mélyben tart, a hit lehetővé teszi a lehetetlent.

Bármilyen megoldhatatlannak vagy elérhetetlennek is tűnne valami:

Mondj el MINDENT Neki!

“Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül.” Zsidók 4:16

“Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: “Kelj fel, és vesd magad a tengerbe!”, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Azért mondom nektek: Higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésetekben kértek, és meglesz nektek.“ Márk 11:23-24

“De kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide-oda hány. Mert ne vélje, hogy kaphat valamit az Úrtól az ilyen kétszívű és minden útjában állhatatlan ember.” Jakab 1:6

One thought on “Mondj el MINDENT Neki!”

  1. Olyan mint ha nekem szólna éppen! Ne félj! Ne kételkedj! Nagyon is igaz, ha átengedjük magunkat a kételkedés, aggódás sötét felhőinek, még inkább kilátástalannak látjuk helyzetünket. Újra és újra oda kell állni az Úr elé, de vajon nem ez jelenti magát a kételkedést, hogy újra ÁT PRÓBÁLOM ADNI a terhet? Újra? Miért újra? Talán mert még mindig nem hittel tettem ezt, csupán az elme okoskodása szerin? Az Atya ígéretére hagyatkozom, mert nincs más! Várok, türelmesen ….. feltéve ha a gond megoldása amely megbénítja az életem aktuális szakaszát nem húsba vágó …. halasztást nem tűrő. Hogyan lehet valami húsba vágó? halasztást nem tűrő? nos éppen azért mert az évek feloldatlan, válasz nélkül maradó terhei már jó masszívan egymásra épültek és eljön az a pont amikor már nincs idő a békességes hosszú tűrésre. Ahogy az elmúlt években sokadszor most is épp átadni próbálok valamit. Nem nyafogok, nem siránkozok! Megvallom, kijelentem hogy nem a meghátrálás embere vagyok! Közben figyelem a szívem állapotát, vajon látja e a láthatatlant s a füleim alkalmasak e a hallásra? Várakozok ……

Szólj hozzá bátran!