Mindent te tettél

“Uram, te szerzel nekünk békességet, hiszen mindent te tettél, ami velünk történt.” Ézsaiás 26:12

Szeretek vissza-visszatérni ehhez az igéhez. Megnyugtat, s valóban békességet ad, vagy tisztogat. Gyakran az utóbbi. Miért?

Nem akarok teológiai okfejtésbe kezdeni, csak néhány gondolatot jegyzek meg, amit sikerült megértenem:

  • Uram – ez a kezdet, ez az alap. HA Úrnak tudom vallani Jézust, saját uramnak, akkor igaz rám a mondat folytatása. HA Ő az én Megváltóm, Ő irányít, felettem áll.  HA igazi Úr az életem felett, Úr a hétköznapjaim felett. Akkor lesz békességem, miért?
  • Te szerzel békességet – nem én kell törekedjek arra, hogy békességem legyen. Semmilyen erőfeszítésembe sem kerül. Egyetlen feltételnek “kell eleget tennem”, az elsőnek, Jézus az Úr. A békességet Ő adja, s igazi békességet csak egyedül Ő képes adni. Mindez pedig azért lehetséges, mert mindent…
  • Mindent te tettél – semmi sem történik véletlenül. Életem minden egyes mozzanata Isten hatalmas tervének része. Ő nem csak tudja mi történik velem, Ő teszi velem. Ő a javamat szolgálja minden cselekedetével.

Végső soron, ha Jézus az Úr az életed felett, bármi történik is veled, lesz békességed. Mert aki munkálkodik körülötted és benned, tudja mit tesz, hatalmas, fel nem fogható, lenyűgöző terve van az életeddel.

A lényeges kérdés tehát az, van-e békességed? Ha nincs, tedd fel magadnak a következő kérdést: életem mely területén nem Úr az Isten? Tisztogat ez az Ige, ugye?

Szólj hozzá bátran!