Megoldás, de milyen?

header_BigConferenceProblems

Minden napnak meg van a maga gondja! Ismerős ez a mondat? Emlékszem, gyerekként nagyon sokszor hallottam ezt, és még sok ehhez hasonló bölcsesség foszlányt a nagyszüleimtől. De valóban így van ez. Nem telik el nap kihívás, megoldandó probléma nélkül. Az, hogy életünknek melyik területén üti fel a fejét, mindig változó. Mivel amolyan élet-refrénként vissza-vissza köszön, valahogyan kénytelenek vagyunk kezelni. Van, amikor csendes büszkeség és van, amikor keserű kudarc köszön vissza ránk egy-egy kísérlet után.

De tényleg, hogyan kezeled a problémáidat?

Gyere, olvassunk együtt el egy esettörténetet:

„Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte: „Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?” Ezt válaszolták: „Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked.” Pilátus erre ezt mondta nekik: „Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint!” A zsidók így feleltek: „Nekünk senkit sincs jogunk megölni!” Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte: milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus viszont ezt kérdezte tőle: „Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus erre így szólt: „Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged: Mit tettél?” Jézus így felelt: „Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való.” Pilátus ezt mondta neki: „Akkor mégis király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.” Pilátus így szólt hozzá: „Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: „Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?” Ekkor újra kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabbást!” Ez a Barabbás pedig rabló volt.” (János 18: 29-40)

Próbáljuk beleképzelni magunkat ebbe a történelmi időbe: Róma kijelölte saját erős embereit, így Pilátus Júdea római prokurátora lett. A zsidók gyűlölték a rómaiak uralmát, ezért a vallási és nemzeti érzelmek minduntalan fellángoltak Júdeában. Így Pilátus katonái számos zavargást vertek le brutális kegyetlenséggel. Elképzelhető, hogy Jézusban is egy bajkeverőt látott. Úgy gondolom, hogy Jézus elítélésével Pilátus valószínűleg sikeresnek könyvelte el a probléma megoldását, mert helyre igazított egy zavargást (ez esetben brutalitás nélkül). De tényleg sikeres volt?

Most, velem együtt keress egy fehér lapot, és oszd fel három oszlopra. Az első oszlopba sorold fel, hogy milyen élethelyzeteket, probléma megoldásokat könyveltél el sikeresnek az utóbbi pár napban. A második oszlopba írd fel, hogy hogyan oldottad meg. Ezek után a harmadik oszlopba csak egy kérdést írj fel: Isten is sikeresnek tartja ezeket?

Írok egy példát, hogy könnyebb legyen:

tb

Legyen ez egy rögtönzött tükör, ami elvezet minket az imádságig. A Gonosz mindenhol bepróbálkozik, és sikeres hadjárata van minden olyan esetben, amikor csak emberien tudunk reagálni. Ezért jó időnként feltenni a kérdést: mit gondol most Isten? Ha Isten szerint tudjuk megoldani a problémáinkat, akkor az, széthúzhatatlan erő első sorban a családban, de nem csak!

Szólj hozzá bátran!