Jobban, mint ahogyan megérdemelném

ajd hálát!

Hálát adni mindig, minden körülmények között lehet. Ma hallottam egy beszélgetésből, hogy egy idősödő ember gyakran azt válaszolja a megszokott „hogy vagy?” kérdésre, hogy „jobban, mint ahogyan megérdemelném”.

Így beszél az alázatos ember. Így beszél az, aki tudatában van annak, hogy Teremtője nagy kegyelemmel van iránta, hogy sokkal, de sokkal rosszabbat érdemelne, mint amit éppen most el kell viselnie. Így beszél az, aki látja az áldást. Aki látja a Gondviselő szeretetének apró jeleit.

Arra buzdítalak most így, a hét elején, hogy tedd félre a kéréseidet, amelyekkel oly gyakran elárasztod Istent, és legyen most helye a hálaadásnak, a magasztalásnak. Kérlek, olvasd lassan, ízlelgetve a következő igeverseket:

Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!
Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.
Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.
Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. (Zsolt 103,1-12)

Most vegyél elő egy lapot, és kezd el írni, hogy miért is vagy most, ezekben a pillanatokban hálás. Miért tudod áldani most az Urat. Kérlek, ne siess. Írd le egyenként, és helyezd az Úr elé imádságban. Úr Jézus, köszönöm… Uram, hálás vagyok… Hidd el, nem lesz elpazarolt idő, holmi hiábavalóság. Istennek kedves az övéi hálaadása.

Talán többször is kellene ezt gyakorolnunk? Lehet ebben még fejlődni? Biztos vagyok benne, hogy igen, mert az ige erre buzdít:

...és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” (Kol 2,7b)

Szólj hozzá bátran!