Homoszexualitás

A homoszexualitás fantasztikusan alkalmas arra, hogy létrehozza a keresztény egységet. Boldog-boldogtalan egyesülni tud a homoszexualitás elleni felkelésben. Micsoda fertő, hova jutottunk, undorító, mind mennek a pokolra. Azért kényelmes téma, mert legtöbbünket nem érint ez a kísértés (vagy legalábbis, senki nem tud róla, hogy érint). Minden ítélkezésünket, indulatunkat kockázat nélkül ki lehet élni, hiszen melyik keresztény ne értene egyet azzal, hogy ez a bűnök legrosszabbika?! Isten. Azt gondolom, hogy Isten egyáltalán nem ezzel az indulattal néz a homoszexuálisokra.

Hányszor volt olyan, hogy Jézus magánkívül ócsárolta a bűnösöket, ítélkezett, szidalmazott? Egyszer sem. Hányszor volt olyan, hogy a kora vallási vezetőit szidta? Számtalanszor. Pl. A Máté 23-ban:

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni.
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál.
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvággyal és féktelenséggel.

Egy barátnőm rokonságában van egy meleg pár, akik mindig kérdezik őt Istenről, a gyülekezetről, de fél őket elhívni, mert tart attól, milyen fogadtatásban részesülnének. Ez nagyon kemény figyelmeztetés! Ha a gyülekezetünk valóban olyan, ahova nem jöhet be egy Istent kereső meleg pár, akkor Jézus csak azért jönne be hozzánk, hogy asztalokat borogasson. Utána elmenne egy meleg pár otthonába, velük vacsorázna, és ők életükben először találkoznának azzal a reménnyel, amivel a lenézett Zákeus. Az én házamba! Hozzám, aki mögött összesúgnak az utcán!

Milyen könnyű elítélni azt a bűnt, ami nekem nem kísértés. Volt néhány éve egy aláírás gyűjtős honlap: nemmelegjézusért. Tényleg? Jézusért nem vagy meleg, vagy csak másmilyen kísértéseid vannak? Mondtál bármi rombolót ezen a héten a családtagjaidnak? Pedig az Efézus 4:29-ben ez van:

"Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják."

Az elmúlt egy hónapban elfogadtál kritikát valamelyik gyülekezetvezetődre? Pedig az 1. Timóteus 5-ben ez van:

"Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak „két vagy három tanú szavára”."

Elmondom, engem mi hoz ki a sodromból. Amikor reggel indulnánk, hogy ne késsünk el, és családom mind a hat tagja, a bejárti ajtó előtti egy négyzetméteren, egymáson átesve szenved. Az egyik gyerekem azon szenved, hogy fel kell vennie a cipőjét, pedig nem akarja. A másik azon, hogy bent hagyta az autóját, de már rajta van a cipője. A harmadik azon, hogy nem tudta befejezni a reggelit, a negyedik meg folyton kiszökik zokniban, amikor nyílik az ajtó. Az, hogy megőrizzem a tiszteletet minden családtag iránt, és kedvesen tudjak beszélni, kihívás nekem. Ha ilyenkor ingerült vagyok, az természetes? Nem. Az bűn. A Lélek gyümölcse a békesség. Ez egy vicces jelenet a családi életünkből? Nem. Vasárnap Jézus megkísértése volt a téma az igehirdetésben. Mivel Ő is mindenre Igével válaszolt, gondoltam, én is kérek erre a helyzetre egy Igét. Ezt kaptam:

“Ne vígy minket kísértésbe”: meg akarom tenni a szükséges lépéseket, hogy a reggel zökkenőmentes, nyugodt legyen.

“De szabadíts meg a Gonosztól“: mindig lesznek olyan helyzetek, amik békétlenséget okozhatnak. A bennem élő Szentlélekre hagyatkozva, ki akarom mondani Isten igazságait, azokra ráállni, és ellenállni a Gonosznak.

Azért most még nem merném egy olyan honlapon az aláírásomat adni, hogy mindigbékésjézusért, de a bűnt bűnnek nevezem, és el akarom hagyni.

Sam Allberry egy britt lelkész, aki a szexuális beállítottsága ellenére nem él párkapcsolatban, mert meggyőződése, hogy a Biblia ezt tanítja, és Jézus erre hívja. Két éve hallottam az ő álláspontját a témáról, ami azóta gyakran eszembe jut, és ösztönöz. Azt mondja, hogy Jézus mindannyiunkat olyan önmegtagadásra hív, mint a meleg keresztényeket. Igen, az nagy árnak tűnik, hogy egyedül kell élnie, nem lehet társa, gyerekei. De Krisztus, minden követőjétől azt kéri, hogy vegye fel a keresztjét, és haljon meg önmagának! Amikor olyan dolgokat kell csinálnom, amiket nem szívesen teszek, eszembe jut a kérdés, hogy mennyire kellene megtagadnom magam, ha homoszexuális lennék, és nem lehetne családom? Mindjárt több kedvem van elvégzni a nem kívánt dolgokat.

A Róma 1 után, ahol Pál beszél a homoszexualitásról, a második részben rögtön ezzel folytatja:

"Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől?"

Miért lenne jogom ítélkezni? Azért, mert már a nagyapám is lelkész volt? Azért, mert vezetem a mamakört, vagy mert mi egy “hívő család” vagyunk? Szuper. Jézust is korának vallási vezetői adták halálra.

"Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába." (Máté 5.20)

Nemrég imádkoztam valakiért, hogy tudjon megalázkodni egy másik ember előtt. Isten azt mondta nekem, hogy “előbb te alázkodj meg azelőtt, akiért imádkozol!” Úgyhogy megkérdeztem, hogy mondana-e olyat nekem, amiért bocsánatot kérhetnék tőle. És tudott mondani! Tanulom Jézustól, hogy szelíd volt, és alázatos szívű.

Isten adja meg nekünk, hogy a melegek kígyózó sorokban jöjjenek hozzánk, és találkozzanak Jézussal, aki miatt nekünk, akik nyomorogtunk bűneinkben, reménységünk van.

Balogh Piroska

7 thoughts on “Homoszexualitás”

 1. Kedves Daniella és Névtelen!
  Én heteroszexuális vagyok, tehát potenciálisan a férfiakhoz vonzódom, nem a nőkhöz. Ha nem tekintek kívánsággal a férjemen kívül másra, akkor nem követek el bűnt, szerintem ebben egyetértünk. Akkor már nem is vagyok heteroszexuális? De, hiszen potenciálisan a férfiak vonzanak. Remélem, érthető a gondolatmenet. Az, hogy valakit potenciálisan a saját neme vonz, de senkire nem tekint kívánsággal, ugyan olyan, mint ha én nem tekintek más férfira, a férjemen kívül.
  Szeretettel, Piroska

 2. Ez jó kis írás volt. 🙂 A múltkori Pride előtt volt valami aláírásgyűjtés és akkor nagyon felháborodtam, de viszonylag magamban tartottam. Írtam ugyan egy cikket a blogomra, de pár nap múlva levettem, mert nem akartam megbántani senkit. Mindenesetre kíváncsi vagyok Jézus mit mond majd nekem mindezzel kapcsolatban. Egyszer volt, hogy megkérdeztem Istentől, hogy miért olyan kemény velünk? Miért mond ilyeneket, hogy ne tegyek ezt, vagy azt és akkor megértettem, hogy annyira szeret és félt minket, hogy tanácsol. Mint a leges legjobb szülő. Nna ezt nem szoktam én érezni a törvényeskedőkben.

 3. Egyetértek a cikk minden szavával. Nekem is van meleg ismerősöm, akit nagyon szeretek és nem tudom hova hívni alkalomra, mert mit gondolnak majd a hívők, hogyan fogadják… nem értek egyet a bűnével, ezt tudja ez a meleg barátom is, mert sokat beszélgetünk erről, de látom a kínlódását és az elveszettségét is. És én is kínlódok vele, hogy ugyan hol van olyan közösség, ahol nem fordulnak el tőle azzal, hogy “ő túl bűnös”.
  Egyébként vannak melegek, akik megtérnek és megházasodnak és vannak, akik nem: nekik életük végéig kísértés marad ez. Szóval ugyanúgy, ahogy más megtér, de haragos természete van, és ez lesz neki kísértés, a melegeknek a saját nemük iránti vonzódás lehet az.

  1. Anikó! A meleg barátodnak áldás, hogy téged ismerhet! Ha már egy-két olyan hívőnek bemutatod, akik hasonlóan gondolkoznak, könnyebben megtalálhatja Jézust. Isten gyönyörködik benned! Szeretettel, Piroska

 4. Egyet értek a cikkel, hogy oda kell szeretnünk a melegeket is Jézus Krisztushoz és hogy ne ítélkezzünk, mert mi is bűnösök vagyunk és megvannak a magunk kísértései, ne undorodva elforduljunk, hanem a kezünket nyújtsuk. De! ne tegyünk úgy, mintha nem volna bűn! Mert a Biblia egyértelműen mondja, hogy az! Tehát nincs olyan, hogy “keresztény meleg”: a Krisztus követő, az nem lehet meleg, mert Isten megszabadítja a bűnéből. Ennyi erővel lehetne “lopó, vagy gyilkos, vagy szeretetlen,……lelkész/keresztény”. De Isten a bűnt gyűlöli, az embert szereti. Tehát aki megtért, az nem meleg többé, hanem Jézus elvette a bűnét a keresztfán és Isten szentként tekint rá. 1 Korintus 6, “15Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Leválasszam tehát Krisztus tagját, és a feslett nő tagjává tegyem? 16Isten mentsen! Nem tudjátok, hogy aki tisztátalannal egyesül, az egy testté lesz vele? Az Írásban ugyanis ez áll: Ketten egy testté lesznek. 17Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. 18Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. 19Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? 20Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben! “

  1. Valóban bűn. A mi kereszytének is bűnösök vagyunk, csak megváltott bűnösök.
   Amúgy szerintem Piroska arra értette, hogy a megtéréssel nem feltétlenül változik meg az, hogy kihez vonzódik az illető, vagyis lehet hogy továbbra is kísértés lesz neki az azonosneműség. Mint, ahogy a megtért tolvajnak is a lopás, vagy a volt alkoholistának az ital. Nem él vele, elítéli, mint bűnt, de kísértés szintjén még fennállhat.
   Mirjám

   1. Igen, ez igaz, hogy kísértésként előtörhet a bűn, amiből Jézus megszabadította. A minap hallgattam egy interjút: “Homoszexuális voltam, szabadulás a homoszexualitásból.” Jézusnak átadta az életét, megszabadította és nem meleg többé. Róma 1:” 24Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket. 25Isten igazságát hamissággal cserélték fel, s inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a Teremtő előtt, aki mindörökké áldott. Ámen. 26Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel. 27A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét. 28Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is romlott eszükre hagyta hát őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe.” Ez az ige azért fontos, mert egyértelművé válik számunkra, hogy a homoszexuális hajlam nem holmi “véletlen”, genetikus vagy sajnálatraméltó dolog, ahogyan azt a világ próbálja magyarázni mostanság, hanem a bűn következménye. Ezért a “homoszexuális lelkész” biblikusan nem összeférhető szóösszetétel.

Szólj hozzá bátran!