Döntéseink története

Szeretnék mesélni Nektek egy Alfred nevű kisfiúról, aki kb. 10 éves. Rossz fát tett a tűzre, amit édesapja észre vett. A fiú félelemmel közelített apukájához, aki szótlanul, néhány szót írt egy papírra, majd oda adta a fiának.
– Ezt vidd el a rendőrségre, és add oda egy rendőrnek. Amint közeledett az épülethez, a fiú szívében egyre hatalmasabbra növekedett a félelem. Könnyeit elfojtva átadta a rendőrnek a papír fecnit. A rendőr elolvasta, majd durván megfogta, és behurcolta egy cellába. A rémült kisfiúra csukta az ajtót, majd elment. Öt perc múlva vissza jött, és azt mondta
Csak vicceltem, elmehetsz, apukád azt kérte, hogy öt percet zárjalak be egy cellába. Amikor 15 éves lett, meghalt az apukája, így kénytelen volt azonnal munkát keresni. Végül sikeres ember lett, az egész világ ismeri, Ő Alfred Hitchcock.

A fenti történetet, egy riportban mesélte el, saját bevallása szerint a becsapódott cella ajtó hangja, a félelem elkísérte egész életén át. Talán mondhatjuk, hogy egyszer megijedt az apjától, ezért egész életében másokat rémisztgetett.
Az ember élete, döntéseinek története, de felbecsülhetetlenül sokat számít, hogy közben mivel vagyunk telve, és mennyire vagyunk telve azzal. Bizalom-hit, vagy esetleg tépelődés-harag?

Hit-bizalom-engedelmesség:

„Élt akkor Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Ezt az Úr látomásban megszólította: "Ananiás!" "Itt vagyok Uram", felelte. Az Úr ekkor ezt az utasítást adta neki: "Azonnal menj el az úgynevezett Egyenes-utcába. Júdás házában keress föl egy Saul nevű tarzusi férfit, most éppen imádkozik." Az látomásban megpillantott akkor egy Ananiás nevű férfit, amint belép és ráteszi kezét, hogy visszanyerje látását.” Ap.csel 9:10-13

Néha Isten ijesztő dolgokat kér, de ezek mind lehetőségek, amelyekkel élhetünk. Ha nem élünk vele, kimaradunk dolgokból. Anániás történetén keresztül láthatjuk, hogy ez egyben egyfajta hitmérő is, amelyhez ha engedelmesség és bizalom társul, akkor lelki növekedésünket szolgálhatja.
De, mi gyakran úgy teszünk, ahogy Cseri Kálmán mondja: „Értelmünk ítélőszéke elé visszük a dolgokat”.

Tépelődés-bizalmatlanság-harag:

Gondoljunk Jónásra, aki átgondolta, hogy valóban megéri-e teljesíteni a látomást, végül nem akart Ninivébe menni, a feladat elől ellentétes irányba, a távoli Tarzisba akart menekülni. És jött a vihar!

Lelki vihar típusok:

  1. Érthetetlen vihar – jön, és kínoz, soha nem értjük meg miért kaptuk
  2. Kijózanító vihar – engedetlenség miatt (Jób és a süllyedő hajó)
  3. Tanító vihar – engedelmesség alatt (tanítványok a viharban, Jézus mondta, hogy szálljanak be a hajóba)

Mindhármat le tudja csendesíteni Jézus. De, ha Jézus ott van, a hajó nem süllyed el, csupán mindketten vizesek lesztek. Bízol-e Benne úgy, ahogy Jób mondta: „Ha megöl is engem, akkor is bízom Benne”

Tudod, létezik egy szellemi axióma, amire ritkán gondolunk: ha bízol Istenben, Te is megbízható leszel. Hogy is van ez? – kérdezed magadban. Úgy gondolom, a vihar közben elmenekülni a legkönnyebb, de ott maradni a hullámok között és közben megbízhatóvá válni nagydolog. Ehhez hit és engedelmesség kell. Gondoljunk csak Jézusra és a pusztai megkísértésre, nem szaladt el, hanem ott maradt, és harcolt. De, van még egy fontos momentum ezzel kapcsolatosan, ugyanis Ő meg is élte az Igét, nem csak idézte. Tudom, mi leginkább elfutunk a viharok előtt/alatt, mert ez az emberi természetünk. De Isten Jézus által bizalmat előlegezett meg nekünk, a kapott bizalom pedig képes megváltoztatni! Legyen ebben példakép Péter, aki nem fejmosást kapott, hanem lábmosást, és a gyáva tanítványból erős apostol lett.

Lombos Andrea

Szólj hozzá bátran!