Bocsáss meg…

Nem létezik olyan igazi, közeli kapcsolat, ahol ne lenne szükség a bocsánatkérésre, megbocsátásra. Ahol ezek jól működnek, az egy erős kapcsolat lehet. Szívünk gonoszsága miatt bűnöket, hibákat követünk el. Ezek a bűnök, tévedések kapcsolatainkban törést okoznak. Így vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban is. Ő gondoskodott arról, hogy ez a kapcsolat helyreállhasson. Jézus Krisztus kibékítheti az embert Teremtőjével. Ezt a békülést lehet halogatni, de ha lejár a földi élet, és nem tudhatjuk, mikor jár le (!), akkor már végleg késő rendezni. Nagyon fontos megragadni a jelent!

„Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.” Mt 18,21-22

Emberi kapcsolatainkba is kerül gubanc. Bűn, hiba, tévedés, félreértés: mind-mind fájdalmat okozhat embertársainknak. Hogy állsz hozzá ezekhez a dolgokhoz? Gyakorolod a megalázkodást, bocsánatkérést? Ez nem egy olyan képesség, amiből egyszer levizsgázunk, és elkönyveljük, hogy megy ez nekünk, tudjuk mi már. Az igazi bocsánatkérést mindig harc előzi meg. Le kell győznöm saját magam, a büszkeségem. Elismerni tévedésem. Bánni azt. Kifejezni szóban a másik felé. Várni a bocsánatot. Eldönteni, hogy soha többé! A Szentlélek segítségedre van ebben. Kérd Őt, hogy erősítsen!

Van akinek a megbocsátás nehezen megy. Viszont itt is a büszkeségről kell lemondani! Ki vagyok én, hogy tartogassak valamit is a másik ellen? Amikor elöntenek az érzelmek, a harag, a sértődés, akkor érdemes ilyen végletekben gondolkodni! Félre a részletekkel, az árnyalatokkal! Meg kell bocsátani, az ige utasít erre.

„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Ef 4,32). Mindez döntés kérdése. Az engedelmességé.

A meglévő sebeinket pedig hagyjuk, hogy az ÚR gyógyítsa be, mi erre úgyis képtelenek vagyunk! Mert én, az Úr vagyok a te gyógyítód.(2Móz 15,26b)

Mivel holnap a hónap első vasárnapja, jó néhány gyülekezetben Úrvacsoravételre készül Isten népe. Kiváló lehetőség a mai nap az önvizsgálatra, bocsánatkérésre, megbocsátásra, megromlott kapcsolataink rendezésére. Használjuk ki a mát!

Szólj hozzá bátran!