Az öröm árnyékában

„mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” 1. Thesszalonika 5:18

Létezik egy lelki gyakorlat, amit én néhány hónapja bevezettem az életembe. Hadd osszam meg veletek! Még, ha nem is sikerül naponta, de igyekszem hetente feltenni magamnak a kérdést – Mit vihetek az én Istenem számára? Alig rebegem el a kérdést, máris hallom a választ – Az örömöd megörvendeztetne Engem is.

Úgy gondolom, az öröm nem olyan, mint a boldogság. Míg a boldogság pillanatnyi, addig az öröm nem egy körülményekbe zárt érzelem. De, mikor születik meg az öröm?

„Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van.” Zsoltárok 16:11

A valódi örömöt nem a földi szépségek, nem a tárgyak, nem az emberek adják meg, hanem az Istennel való belsőséges kapcsolat. Amikor Istennel kapcsolatban vagy, és Őrá nézel, akkor észrevétlenül el kezd gerjedezni az öröm-parázs a szívedben. Észre vetted már? Az öröm, többnyire a hálára való képességünkön is alapszik.

De, ha őszinték vagyunk, be kell ismernünk, hogy bizonyos lelki évszakokban, mintha elköltözne az öröm az otthonunkból, lelkünkből. Egy-egy élethelyzetben kipréselni sem tudjuk magunkból…

Én is küzdöm ezzel … most különösen …

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” Jakab 1:2-4

Miközben felemészt az aggódás (és száműzi az örömöt), Isten a fenti Igét hozta elém. Ez alapján, a szenvedés alatt lelki növekedés, érettség hódíthat teret a lelkünkben. Nehéz időszakainkban emlékezhetünk arra, hogy ez alatt az idő alatt Isten egy új és nagyszerű dolgot akar velünk cselekedni, mert fokozatosan azzá formál, akivé látni akar. Tudjuk így látni a nehézségeinket, próbáinkat?

„Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban! Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel ránk arcod világosságát, ó, Uram!” Zsoltárok 4:6-7

Ez az Ige tovább viszi az eddigi gondolatokat. Az öröm annak a várása is, amit Isten fog tenni az érdekedben! Hiszed, hogy Isten meghallgat és cselekszik az érdekedben?

„Bizony, elrejt engem hajlékában a veszedelem napján, betakar sátra rejtekében, sziklára emel föl engem. Most is fölemeli fejemet ellenségeim fölé, akik körülöttem vannak; ezért örömmel áldozom sátrában, énekkel zengedezem az Úrnak. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak! Irgalmazz nekem, és hallgass meg engem!” Zsoltárok 27:5-7

Lehet, hogy örömöd megélésében az is akadályoz, hogy olyan terheket cipelsz magaddal, amiket valójában nem kötelező magaddal vinned. A tehermentesség öröme a hívő ember egyik kiváltsága, ne felejtsük el, és tegyük le Isten előtt azt, ami kioltja az öröm parazsát bennünk!

„Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság.” Zsoltárok 32:2
 „A vidám szív jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek azonban kiszárítja a csontokat.” Példabeszédek 17: 22

Az öröm egyaránt jó számodra és a körülötted élők számára. Tudom, néha jó viaskodni azzal a nehézséggel, amin éppen átmegyünk, de az öröm sokkal jobb válaszreakció számodra, és a környezeted számára egyaránt. Emlékszem, azok a hívő emberek, akikre fel tudtam nézni, örömtelik maradtak a próbák idején is. Tudták, hogy Ő jó, még akkor is, ha fájt a szívük! Látod? Az öröm nem csak rád hat, hanem a környezetedben élőkre is. Az Ő nehézségeikre is jó gyógyszer lehet. Ne feledd, a Te Istennek adott válaszod másokat is vezethet a sötétebb időszakokban.

Szólj hozzá bátran!