Amikor a szomszéd füve zöldebb

Mindenki életében vannak hiányosságok. Van, aki próbálja leplezni, és van olyan is, aki felvállalja. Legtöbben nem is tudjuk, hogy mikor áruljuk el rejtett dolgainkat. Szeretem figyelni az embereket. Nem arról van szó, hogy okoskodva nagy következtetéseket vonok le, csak egyszerűen szeretem nézni, ahogyan élnek, beszélnek, viselkednek, amikor úgy gondolják, hogy senki sem látja.

.

Elmúlt napjaimat úgy alakította Isten, hogy naponta találkoztam egy kisleánnyal, és az anyukájával. Már hetek óta gyakran látom őket, és feltűnt, hogy ez a szőke gyönyörűség mindig sír. Valahogy egymás mellé keveredtünk, és kérdés nélkül el kezdett mesélni az anyuka. Többnyire szabadkozott a kislánya miatt, és kissé irigykedve nézte azt a nyugalmat, amit mi hordozunk.

Jó tükör volt ez nekem, aki szintén ment már haza úgy, hogy irigyelte azt, ami másnál természetes, amíg az a saját házam táján még csak kívánatos része az életnek. Annyira belém hasított ez az életpillanatból származó felismerés, hogy éreztem Isten elé kell állnom.

Anna jutott eszembe, aki szintén átment hasonló hullámokon.

“Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked tíz fiúnál?

Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az Úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek Ura! Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét!

Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki: Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból! Anna azonban így válaszolt: Nem, uram! Bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd szolgálólányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt: Menj el békességgel! Izráel Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle! Ő pedig ezt mondta: Nézz jóindulattal szolgálólányodra!

Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába.” (1Sámuel 1:8-19)

Isten a várakozás időszakában megtisztította Anna szándékait. A férjem egyszer azt mondta, hogy mindig várunk valamire. Mintha az egész élet egy folyamatos várakozás lenne. Talán várjuk, vagy vágyjuk, hogy a mostani hiányosságaink kiteljesedjenek. Ez nem baj, de ha nem vagyunk résen, akkor nagyon hamar csak arra áll rá a szemünk, hogy a hibákat lássuk, ez kiábránduláshoz vezet, végül keserűséget szül. Észre sem vesszük, és hagyjuk, hogy a Gonosz megfojtsa az Istentől kapott ajándékainkat.

Dr. Gordon Neufeld szerint az érett személyiség három minimális kritériuma az, hogy valaki legyen önállóan is életképes, alkalmazkodóképes, és kapcsolatban is önmaga.

Alkalmazkodni tudunk még ahhoz is, ha csak egy szülőnk van, vagy egy se. A legkülönbözőbb dolgokhoz alkalmazkodunk. Szegénységhez, a nehéz körülményekhez… de minden alkalmazkodás kulcsa, hogy valakinél, aki elfogad, ránk figyel és megért, megtaláljuk a nyugalom helyét. Legtöbben alkalmazkodva túlélik életük fájdalmas pillanatait. Ezzel szemben Anna tudta, hogy a nyugalom helye csakis Istennél van! Azt értettem meg, hogy Annához hasonlóan nekem is feladatom, hogy első sorban Vele beszéljem meg ezeket a dolgokat. Többet imádkozz, mint amennyit irigykedsz azért a dologért, ami után most annyira vágyódsz.

Ismerős ez az érzés? Ha úgy érzed, hogy igen, akkor ma mond velem együtt ezt a pár sorból álló imát:

Uram, bocsásd meg, hogy irigy gondolataim, érzéseim támadtak. Kérlek, tisztítsd meg az én szándékaimat is várakozásom alatt, és segíts, felismernem, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy valósággá váljon az én életemben is az, amit most annyira vágyok.

Szólj hozzá bátran!