A Pokol (2)

Ezért kiáltok egy-két igét a pusztában:

De megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik őt, és elpusztítja őket. Nem késik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli őt. 5.Móz 7.10 

Tehát, nem békén hagyja őket, hogy éldegéljenek a szeretettől távol. Hanem megfizet és elpusztít. Semmi, de semmi passzív nincs benne.

Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Róma 6.23 

Ez egy másik kifejezés arra, hogy megfizet. Kifizeti a zsoldot. Odaállsz Isten elé, ő pedig megadja a jussod, ami a halál.

De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Máté 8.11-12

Ez nagyon fájdalmas. Olyanok vettetnek ki, akik a Mennyek országa fiainak tartják magukat. Ezzel a megállapítással kezdtem a cikket. És újra egy aktív ige: kivettetnek. Nem ott maradnak, hanem kivettetnek. Tehát most még nincsenek a külső sötétségben. És azt hiszik, hogy nem is lesznek, mert a Menny vár rájuk. Egyetlen esélyük, ha leülnek, elkezdik olvasni és elhinni a Biblia szavait, és megtérnek. Ha nem térnek meg, akkor nem a mostani állapotuk folytatódik tovább, hanem kivettetnek a sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás van, örökre.

És egyszerre felkiáltottak: Mi dolgod velünk, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Máté 8.29

Ezt a démonok mondják, akiket Jézus kiűz a gadarai megszállottból. Az aktív ige: meggyötörj. A démonok azért könyörögtek, hogy hadd mehessenek a disznókba, mert ők tudják, hogy a Pokol milyen. Ha mi is értjük, hogy milyen, hozzájuk hasonló elszántság van bennünk. A Pokolnál sokkal, de sokkal jobb leugrani egy szikláról, és megfulladni. Én azt gondolnám, hogy leugrani és megfulladni, az gyötrődés. Nos, a démonok tudták, hogy ez nem számít gyötrődésnek, a Pokolhoz képest.

Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és vesd el magadtól: jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mint ha két szemeddel együtt vettetsz a gyehenna tüzére. Máté 18.9

Jézus a Hegyi Beszédben érzékelteti ugyanezt. Azt hiszed, hogy nagy dolog lenne kivájni a szemed és eldobni? Ha azt hiszed, hogy ezt brutális, akkor fogalmad sincs a gyehennáról! A gyehenna, az brutális. Egy szem kivájása, vagy kar levágása ésszerű megelőző intézkedés, ahhoz képest. Én, ha lehet, kihúznám ezt az életet két szemmel és két karral, úgyhogy Dáviddal együtt imádkozom:

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Zsolt 139.23
És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik. Zsid. 9.27

Ezt érdemes arra az esetre megjegyezni, amikor reinkarnáció hívőkkel beszélgetünk arról, hogy a Biblia mit tanít. (Főleg olyan reinkarnáció hívőkkel, akiknek Jézus a személyes megváltójuk…)

Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Máté 7.13

Jézus nem beszél mellé. A legtöbb ember el fog kárhozni.

Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gyehennában. Máté 10.28

Ez az egyik kedvenc igém az egész Bibliában! Annyi bátorságot tudok belőle meríteni! Ha egyetlen igét kellene választanom, ami minden nehéz helyzetben jusson eszembe, ez lenne az! Mi lehet a legszörnyűbb, amit tehetnek velem? Hogy a testet megölik. És Jézus azt mondja, hogy ettől nem kell félni! Egyetlen lény van, akit félni kell, Istent, mert Ő, csakis Ő az, aki a lelket is elpusztíthatja. (Jel. 1.18: Nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.) Semmi és senki más nem férhet a lelkemhez! Ha a lelkem Istené, teljes biztonságban vagyok. Az egyetlen, ami elveszhet, az a testem, de az így is-úgy is el fog, emiatt kár aggódni. Ó, hogyha az egyetlen, aki elpusztíthatja a lelkem, az igazi valóm, az pont az, aki a legjobban szeret! Aki a saját Fiát áldozta azért, hogy ne kelljen elkárhoznom! Akkor mekkora az én biztonságom! Érinthetetlen. Nem lehet elpusztítani. Örök életű vagyok. Dicsőség legyen Istennek!

Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. 1. Ján. 4.17

A Biblia tanítása lenyelhetetlen. Ott akad az ember torkán. Két lehetőség van, vagy megrágja, vagy kiköpi. Nem lehet elfogadhatóan beszélni a Pokolról. De ha nem hiszem el a Biblia tanítását a Pokolról, akkor felesleges Jézus áldozatáról beszélni. Akkor mitől mentett meg Jézus? Attól, hogy rossz házasságom legyen? Attól, hogy alkoholizmusba meneküljek? Vagy az agykontrolltól? Vagy a rossz jegyektől? Vagy a panaszkodástól? Komolyan? Ezektől mentett meg? Ezért halt meg? Ugye, nem.

17 éves korunkban, a legjobb barátnőmmel elvonultunk egy hétvégi házba kettesben, és felolvastuk a Bibliát, az első laptól az utolsóig. Egyik fejezetet ő, a másikat én. Felbecsülhetetlen érték ez az életemben. Sok lenyelhetetlen igét találtunk, ahol dönteni kellett, hogy az igét alázzuk meg, vagy saját magunkat. Az utóbbit választottuk, ami hitem szerint azzal jár, hogy az örökkévalóságot nem a Pokolban fogjuk tölteni, hanem a Mennyben. Már átmentünk a halálból az életbe. Megosztom veletek talán a legdurvább igét, amit meg kellett rágnunk. Akiknél a cikk eddig is kiverte a biztosítékot, azok ne olvassanak tovább. Akik viszont eldöntötték, hogy Isten az Isten, azoknak kívánok örömteli meghajlást őelőtte. Viszlát lenyelhető kereszténység. Íme:

Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, mert örökké tart szeretete. Zsolt 136.10 

Szólj hozzá bátran!