A legszebb kapcsolat

ring

„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat.” (Hós 2,21-22)

Csodálatos az Isten személye. Ő az Alkotó, a Teremtő, Ő a szuverén és a mindig tökéletes döntéseket hozó Isten. Kiválasztott magának egy népet, hogy rajtuk mutassa meg dicsőségét, személyiségének sokoldalúságát, mérhetetlen hatalmát. Ő soha nem téved, amit kimond, az úgy lesz. Az Ő saját népe viszont hűtlen volt a szövetséghez, ez a nép, akit annyira szeretett, akiket csodákon át hordozott, ez a nép megtagadta Őt. És ott, a tagadás és becstelenség közepette, Isten mégis ilyen gyönyörű és meglepő szerelmi vallomást tesz. Nem a nép erényeit dicséri fel, hanem megújítja a szövetséget, megerősíti kijelentését ismét.

Eljegyezlek magamnak. Szövetséget kötök veled. Szeretetkapcsolatot létesítek veled. Amit kimondok, azt mindig beteljesítem. Eljegyezlek magamnak örökre. Az enyém vagy örökre. Nem tagadlak meg, akárhányszor is tagadsz meg te engem. Én örökkévaló vagyok, te mulandó. És mégis, nekem van hatalmam neked is örök életet adni. – Tényleg tudatában vagy a mulandóságodnak?

Eljegyezlek magamnak az igazság ajándékával. Igazság nélkül nincs igazi kapcsolat. Isten igazsága nélkül nincs eljegyzés. Ismered az Ő igazságát?

Eljegyezlek magamnak a törvény ajándékával. Vannak szabályok, amelyeket én hozok. Szeretem a rendet. Kijelentett törvényem nélkül nincs eljegyzés. Te nem tudod betartani a törvényemet, én viszont nem engedhetek belőle. Ismered az Ő törvényét?

Eljegyezlek magamnak a szeretet ajándékával. Az én szeretetem nem olyan, mint a tiéd. Az én szeretetem tökéletes és hűséges. Az én szeretetem megtart téged is. – Megtapasztaltad már az Isten szeretetét?

Eljegyezlek magamnak az irgalom ajándékával. Erre nagy szükséged lesz. Az én irgalmam és kegyelmem nélkül már rég az örök gyötrelem helyén lennél. Kegyelmem megújul feletted minden nap. – Felmérted,, hogy mekkora szükséged van az Ő kegyelmére? Értékeled Isten kegyelmét?

Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával. Te nem látsz engem, nem lakom kézzel csinált templomokban, kézzel faragott szobrok nem képesek befogadni személyemet. Sőt, megtiltottam, hogy valamiféle ábrázolást próbáljanak nekem tulajdonítani. Nem láthatsz, de műveimből felismerhetsz, nem láthatsz, de kijelentettem magam az Igében. Kijelentettem magam egyszülött Fiamban. Aki látta Őt, látott engem, és hitt. Hit nélkül lehetetlen nekem tetszeni.

Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, olyan hittel, mely elengedhetetlen a kapcsolatunk létrejöttéhez és fenntartásához.

Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismersz Engem. Megismersz, és irgalmamból élni fogsz. Megismersz, és igazán szeretni fogsz. Megismersz, és törvényem és igazságom felettébb drága lesz neked. Megismersz, és dicsérni fogsz egy örökkévalóságon át. Valójában erre teremtettelek.

Szólj hozzá bátran!