3 másodperc

Nincs attól elsöprőbb hatású tényező pozitív vagy negatív értelemben, mint a kapcsolataink. Mi nők még inkább érzékenyebbek vagyunk ezekre, s nyilván ehhez szorosan kötődően, mindenre, ami kommunikációt is jelent.

Öt napi kialvatlanság és rettenetes békétlen lelkiállapot után rendeződött egyik kolléganőmmel a konfliktusom. Ritkán kerülök ilyen helyzetbe, általában békességre törekszem, de most valami másképp alakult, s nagyon meg is viselt. Mindketten feszült idegállapotban voltunk, engem jogtalan vád ért, ami hirtelen kiverte a biztosítékot, ő meg aggódott és ideges volt a kellemetlen helyzet miatt, ami kialakult. Jól kimondtuk magunkat egymásnak, én meg ebből kifolyólag négy napig forgattam előre-hátra, mint egy rossz magnó a szavakat, mondatokat, félmondatokat, újra és újra, elölről hátra, hátulról előre. Sokat vívódtam azon, hogy MÉRT ÍGY történt ez az egész? Naponta sülhetne el rosszul sok minden, de az Úr kegyelme megőriz, s az Úr kegyelméből ott van a törekvés is a békességre, a jóra, a helyesre, az igei hozzáállásra. És most?

Azt mondják, egy normális beszélgetésben 0,7 és 1,5 másodpercnyi idő marad a reakcióra, válaszra. Nagyon rövid idő, de annál nagyobb lehetőség a meggondolatlanságra, s arra, hogy az ember megbánható választ adjon, arra, hogy vétkezzen.

Semmi nem vigasztalt, semmivel nem tudtam véget vetni vívódásaimnak, nem tudtam valóságosan megnyugodni, se imával, se igeolvasással, se azzal, hogy valakinek elmondtam és imatámogatást kértem. Előttem volt egy csomó ige, hogy hogyan előzze meg az ember az ilyesmit és nagyon vádolt a lelkiismeretem, kértem az Úrtól a bocsánatot, de a fejemben forogtak a negatív következmények mindenféle síkon.

13507223_1721932934698129_8605632386924046836_n

„A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv tagjaink között olyan, amely beszennyezi az egész testet, lángba borítja egész életünket, és maga is lángba borul a gyehennától. Mert mindenféle vadállat, madár, csúszómászó és tengeri lény megszelídíthető, és az ember meg is szelídítette, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel van tele.” Jakab 3:6-8
„Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, annak istentisztelete hiábavaló.” Jakab 1: 26

Egy dolgot láttam szemem előtt: hogyan kerüljem el a következményeket, milyen állásponttal, milyen magyarázattal, milyen nézőponttal, milyen érvekkel? S míg végigvonult a vihar pár napon keresztül, összetörtem. Abban az egyszerű, tehetetlen megoldásban állapodtam meg, hogy legközelebb, amikor találkozunk, bocsánatot kérek.

Úgy is lett. Amikor félrehívtam beszélgetni, már mosolyogva és hasonlóan meggyötört tekintettel fogadott, mint amilyen az enyém lehetett, aztán ő is bocsánatot kért. Nemhogy tönkrement volna a kapcsolatunk vagy, hogy a sok negatív következmény megtörtént volna, hanem úgy érzem, még közelebb kerültünk egymáshoz és a többi síkot sem látom már negatív következményektől veszélyeztetve.

A napom s vele együtt az életem is újból kivirágzott.

A kommunikációs szakik azt mondják, 3 másodperc az a minimális szünet, amit beszédpartnerednek adnod kell ahhoz, hogy lényegesebb, átláthatóbb, meggondoltabb, biztosabb, tárgyilagosabb, komplexebb választ kapjál. Az ettől hirtelenebb reakciók általában rövid, nem kielégítő, bizonytalan, féligaz, egyoldalú, felületes, sablonos, tapintatlan s emiatt sértő, meggondolatlan válaszokat szülnek. De 3 másodpercben nekem is eszembe juthat egy figyelmeztető ige vagy az, hogy imádkozzak, segítséget, erőt és bölcsességet kérjek az Úrtól, hogy elkerüljem a bűnt. 3 másodperc elég lehet arra, hogy megőrizze életemet s a más életét is a lángba borulástól. Az ige egyszerű igazsága pedig tökéletesen elég arra, hogy kapcsolatainkat, kommunikációnkat, napjainkat és ennélfogva egész életünket kivirágoztassa. Amit manapság a tudomány is megállapít, az ige már évezredek óta üzengeti:

"Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra" Jakab 1:19

Szólj hozzá bátran!