A béke ajándéka

A keserűség egy vegyület: sérelem+harag. Egy kevés sérelem is könnyen keserűséget szülhet még a gyerekekben is. Ha sérelem ér, azonnal vigasztalást keresünk. Gyakran az emberek ezt ételben, italban, szórakozásban, úgynevezett felejtésben keresik. A harag is sokszor egy fajta önvigasztalás. Amikor a gyerek sértett, a szülő vigasztalás helyett gyakran bőszíti őt. Magamra ismertem anyaként, hogy én is ingereltem gyermekeim. Pál jól tudta, miért írja ezt, hogy ne ingereljük gyermekeinket. Ez nagyon elkeserítő egy gyerek számára, reménytelenséget is okozhat.
Néhány megnyilvánulása annak, amikor egy szülő keserűségbe taszítja gyermekét: túlvédi, nem engedi, hogy tanuljon a saját hibájából, gyerekét összehasonlítgatja mással, vagy megengedi, hogy kedvenc gyereke legyen. Fiatalabbnak kezeli, mint amilyen idős, keserű szavakkal illeti, indulatos a gyerekkel, nem hallgatja meg a gyereke véleményét, céljait, kívánságát. Sikerre kényszeríti a gyerekét abban, amiben szülőként ő valamikor elbukott, mellőzi gyerekét vagy folyton kritizálja a gyereket, negativista, az elfogadást teljesítményhez köti stb.


A harag gyógyítója a MEGBOCSÁTÁS.
5 hamis elképzelés a megbocsátásról:

1. A megbocsátás feltétele a felejtés – Nem.

"Így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre." Jeremiás 31:34 

A megbocsátás tehát nem memóriakiesést jelent, hanem azt, hogy nem hozom fel vétkét többé vádként.

2. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem vesszük figyelembe mások vétkeit. – Nem. Súlyosan téved, aki ezt kegyelmesnek gondolja. Igenis néven nevezem, de megbocsátom és segítek elhagyni azt….

3. A megbocsátás az, hogy úgy teszek, mintha nem fájna, hogy megbántottak- Nem.

"És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára." Efézus 4: 30

Még Isten is gyászol bűneink miatt.

4. A megbocsátás egyszer s mindenkorra történik – Nem. A megbocsátás életmód, életgyakorlat.

5. A megbocsátás választható – Nem. A megbocsátás mindenkinek, aki elfogadta Jézust és követi őt: elhívás és parancs!

"Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban." Efézus 4:32

MI A MEGBOCSÁTÁS?

1. Megérteni a bántalmazót Lukács 23-24.

2. Elismerni saját hibáim Máté 18:23-25

3. Hagyom Istent ítélni a másik vétke felett Róma 12:17-21

4. A megbocsátás áldása tudatában megbocsátani Máté 6:14-15

Hogyan segíthetek másokat (a gyeremekem) a fájdalmaiban, sérelmei közepette?
4 lépés:
1. Légy bátorító lelkülettel felé. A “fejezd be, hagyd abba a sírást, légy már túl rajta, mikor nősz már fel” nem segít. Légy együttérzéssel, inkább mondj hasonlót:  “megértem, hogy fáj, nekem is sokszor nehéz volt megérteni dolgokat. Ha így beszéltek volna velem a barátaim, nekem is rosszul esne. Adj lehetőséget, hogy a gyerek kimondja, ami fáj.
2. Légy példa a megbocsátásban. Gyakoroljuk a bocsánatkérést, megbocsátást mások előtt is. Így szinte nem is kell tanítani a módját.
3. Keresd a pillanatot, amikor a gyerek tanítható. Mások példájából, saját élmény, történetek… Amikor látod, hogy a keserűség kezd megjelenni lelkedben, vagy gyermeked szívében, keresd az útat a szabadulásra minél hamarabb. A keserűség jele lehet a túlreagálása a dolgoknak, a túlérzékenység bizonyos helyzetekben, vagy éppen, hogy nem jellemző rád az életszeretet.

Napi feladat:
– A harag hamis elképzelései közül melyik segített legjobban most neked megérteni a dolgokat?
– A megbocsátás 4 lépése közül melyik számodra a legnehezebb?
– Hogyan segítheted azt a személyt, gyermeket, amelyik a legkaphatóbb a sérelmek raktározására?
“Fújjatok” fel egy léggömböt vízzel. Az egyiket csak félig vízzel míg a másikat feszülésig. Magyarázzátok el, hogy ez a lufi olyan, mint bennünk a haragtank. A feszültséget nem jó gyűjtögetni, mert amelyik tankba sok gyűl, hamarabb robban. Hogyan segíthetünk egymásnak abban, hogy a sérelem ne verjen gyökeret, s ne legyünk könnyen robbanékonyak?

Váratlan fordulat

Érdekes, néha abszurd helyzeteket hoznak a hétköznapok. Úgy érzem igaz az, amire C.S Lewis is többször rámutat: az igazi szépséget többnyire a fájdalom is átjárja. Nem olyan rég találkoztam egy olyan személlyel, aki valószínűleg a hátam mögött próbálta ellehetetleníteni a munkahelyi előre lépésemet. Természetesen nem volt semmi igazán kimondva, de a gyanú árnyéka beburkolt néhány személyt a szememben. Több-kevesebb sikerrel össze is jött az, amit a név és arc nélküli rosszakaróm, vagy irigyesem szeretett volna. Váratlan, nehéz találkozás volt, amelyről szívemben feldúlva jöttem haza. Miközben magammal küzdöttem, Isten elém hozott néhány igeverset:

„És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve.” János 13: 2-5

Giovanni_Antonio_Sogliani,Jesus_lavant_les_pieds_à_un_apôtre

Tudtam, hogy a Bibliának ez a része sok művészt megérintett, ezért bekapcsoltam a számítógépem, és megnéztem Giovanni Antonio Sogliani, Leonardo da Vinci, és Dirck van Baburen ábrázolását. Habár minden művész más aspektusát mutatja be Jézus cselekedetének, mégis van egy apró részlet, amit az Igében megtalálhatunk, de a festményeken nem egyértelmű. Júdás is ott volt azok a tanítványok között, akiknek a lábát Jézus megmosta. Sőt, Jézus tudta, hogy Ő fogja elárulni, hiszen már a szívben megfogant ez a gondolat. Megrendített ez a felismerés, és azon gondolkodtam, hogy: én miben hasonlítok a Mesteremhez? Hajlamos vagyok a megítélő, igazságosztó oldalát kiemelni Istennek, de vajon a kegyelmét is be tudom mutatni? Tudok különb lenni, mint amit az érzelmeim, vagy emberi indulataim sugallnak? Elbizonytalanodok, de aztán eszembe jutnak a tanítványok, akik nagyon sokszínű és ellentmondásos csapatot alkottak. Egy helyen elfért Simon, aki zélóta (Róma ellenes) és Máté, aki a Római birodalom egyik alkalmazottja volt. Hasonlóan, a többi tanítvány is különböző háttérrel, jellemmel színesítette Jézus baráti körét. Mégis két dolog közös volt bennük: hétköznapi emberek voltak, és Jézus választotta ki Őket. Ezek az emberek nagyon sok változáson mentek át, és nagy dolgokra voltak képesek, mert Jézus munkálkodott Bennük. Engem ez bátorított arra, hogy én is vigyem a megbocsájtást, bármennyire is nehéz, mert minket nézve ismerik meg Jézust, és fontos Isten kegyelmét is bemutatni az embereknek.