Hazugságok, amiket elhiszünk …

Egy olyan világban élünk, ahol természetes tényként kezelik, hogy az álmaink megvalósulhatnak most-rögtön, következmények nélkül. Mondta néhány hete a férjem, egyik esti beszélgetésünk alatt. És, az álmok beteljesülése nem függ az élethelyzetedtől, nem függ semmi mástól, csakis attól, hogy mennyire akarod. Így könnyen belehajszolod magad valamibe, amitől kiteljesedett életet remélsz.

  1. Talán ez a gyökere sok rossz házasságnak, munkahelyi kiégésnek, vagy az emberi kapcsolatok egyoldalúságának. Amikor mondogatjuk, hogy életünk értelmét Isten határozza meg, de igazából a társunktól vagy szakmai pályafutásunktól várjuk, hogy boldoggá tegye az életünket. Meglehet, Téged ez nem érint, mégis arra kérlek, hogy gondold át a hétköznapjaidat, az érzéseidet, majd olvasd el a következő idézetet.

Sokszor elmosolyodom, amikor arra gondolok, hogy milyen csodálatos dolog hívőként élni és tudni, hogy a Seregek Ura velünk van, az, aki teremtette az eget és a földet, napot, a csillagokat…a világmindenséget. Aki szólt és lett. Nem bálvány, hanem imameghallgató, élő Isten, aki annyira szeretett téged és engem, hogy az egyszülött Fiát küldte el, hogy megváltson téged a golgotai kereszten. És igen, boldog vagyok, hogy megismerhettem Őt.
Tudom, hogy minden imámat meghallgatja, soha nem hagy el és kitart mellettem. Amikor valami nehézség van az életemben, tudom, hogy az Úr kiment a bajból és már nem is csodálkozom akkor, ha valami olyan történik, ami ember számára lehetetlen lenne…de Istennek nem az. És akkor elmosolyodom és azt mondom: “tudom Uram, hogy ez te voltál. Köszönöm.”
– Idézet Jurák Kata vallomásából

Számomra is érdekes volt ezeket a sorokat elolvasni, időnként felteszem magamnak a kérdést – hol van az első szeretet rajongása, odaadása, őszintesége, ráhagyatkozása az életemben?

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” Zsoltárok 34:9

A Biblia azt mondja, hogy a boldogság egyedül Isten személyétől függ, minden más hazugság. Boldog vagyok, mert Istennel élhetem az életemet?

  1. Talán ez a gyökere a sok rosszul meghatározott életcélnak. Amikor úgy gondolom, hogy jelen élethelyzetemben az a célja az életemnek, hogy házat építsek, ezért néhány millió forintból több tízezer forintot elköltök, amit egész életem alatt törleszthetek. (Nem személyeskedni akarok, ezt csak példaként hoztam)

Régen ezek a dolgok nagyon fontosak voltak a számomra. De most úgy látom, hogy Krisztussal összehasonlítva semmit nem érnek. De nemcsak ezeket, hanem az összes többi dolgot is teljesen értéktelennek tartom ahhoz képest, hogy egyre jobban megismerhetem Krisztus Jézust, az én Uramat. Mert őt megismerni mindennél sokkal jobb és értékesebb. Krisztus kedvéért mindezekről lemondtam, pedig valamikor értékesek voltak nekem. Most már tudom, hogy mindez csak értéktelen szemét! Azért mondtam le ezekről, hogy Krisztust megnyerjem.” Filippi 3:7-8 EFO

Pál apostol vallomása azért tud hiteles lenni, mert kétirányú volt az érdeklődése – azaz, amennyire meg akarta ismerni Istent, annyira meg akarta ismertetni is Istent az emberekkel. Nem az az életcélunk, hogy az Isten megdicsőüljön, és megismerhetővé váljon bennünk/általunk? Úgy gondolom, hogy az életcéljainkat valamennyire befolyásolja az életszakaszunk, de ez akkor terelődik helyes mederbe, ha folyamatosan hagyom, hogy Isten nevezze meg az életszakaszaim prioritásait.

A boldogság nem egy érzés, hanem egy bejárt út végeredménye. Milyen kiváltság, hogy ezt az utat Istennel karöltve tehetjük meg, valódi célokkal színesítve.

Lombos Andrea

Szerezz bölcsességet!

wisdom

Mi a legfőbb vágyad az életben? Legtöbb ember számára a kérdésre az igazán letisztult válasz az, hogy „boldog legyek”. Hogyan kaphatom meg azt, amire annyira vágyom? Hogyan lehetek boldog?

„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.” (Péld 3,13)

Az ige azt mondja, boldog az lehet, aki megtalálta a bölcsességet.

Egy prédikációt hallgattam nemrég, és igazán gondolkodóba ejtett. Szeretném veletek is megosztani az üzenetét.

„A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet!” (Péld 4,7)

Az élethez értelem, bölcsesség kell. Elég csak megnéznünk azokat, akik értelmetlenül, cél nélkül, józanság nélkül élnek. Ha őket követjük, biztosan nem találjuk meg a boldogságot… És itt természetesen nem csupán tudásról van szó. Rendelkezhet az ember sok-sok információval, ha nem tudja megfelelően és helyén kezelni.

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.” (Péld 9,10)

De hogyan tehetsz szert a bölcsességre?

Vágyakozz utána

„ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket...” (Péld 2,4)

Az értelem nem jön magától hozzád. Keresni, kutatni kell, vágyakozni kell utána. Ha igazán rájössz, milyen nagyszerű dolog az bölcsesség, akkor kívánni fogod, hogy még több legyen neked belőle. Nekem nagyon sokat jelent, hogy ismertem, ismerek bölcs embereket. Az életük kívánatos előttem!

Olvasd az igét, olvass jó könyveket

„Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt.” (Zsolt 19,7)

Ha Isten gyermeke vagy, akkor ez a felhívás nem újdonság a számodra. Isten egy nagyszerű kincset adott az embernek a Biblia által. Bölccsé tesz az ige olvasása, az ige tanulmányozása. Ez utóbbinál nagy segítségünkre lehetnek a jó teológiai könyvek és magyarázatok. Olyan könyvek, amelyek az elmúlt 1900 év kiemelkedő bibliatanulmányozói által íródtak. Olyan könyvek, amelyek segítenek rákapni az ige édes ízére. Oktalanság volna részünkről, hogy teljesen a „nulláról” kezdjük, amikor olyan sok segítségre találhatunk a bibliatanulmányunk során a jó könyvek által. Persze, sokan azt mondjuk, nekünk nincs időnk könyveket olvasni. Nem vagyunk képesek teológiai témájú könyveket olvasni. Azt mondják, ha egy könyv nem olvasható, akkor nem is olyan nagyszerű. A jó könyvek olvashatóak minden ige iránt érdeklődő ember számára. Ha pedig az időt nézzük, olyan bátorító volt számomra hallani, hogy valaki utánaszámolt: ha átlagos olvasási sebességgel napi 15 percet olvasol egy könyvet, évente 20, átlagos hosszúságú könyvet is kiolvashatsz! Csak meg kell találnod annak a napi 15 percnek az idejét.

Imádkozz

„Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jak 1,5)

Ennek a jelentőségét nem lehet kisebbíteni. Isten az, aki megadhatja számodra a bölcsességet. Imádkozz, kérd rendszeresen ezt Tőle.

Gondolj gyakran a halálra

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” Zsolt 90,12

Ez talán furcsán hangzik, de igaz! Saját magamon is tapasztaltam. Ha a halálom napja szempontjából gondolkozom, sok bonyolultnak tűnő kérdésre azonnal választ kapok!

Jöjj Jézushoz

„mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége.” (1Kor 1,23-24)

Jézus Krisztus maga a bölcsesség. Ő nem csak beszél róla, nem csak bölcsességet szól, hanem Ő maga a bölcsesség. Megismerni Őt, időt tölteni Vele, életünket összefonni az Övével, ez vezet bölcs életre. Csak ez ad teljes boldogságot.

A teljes igehirdetés angol nyelven elérhető itt.