Új kezdet

Vannak történetek a Bibliában, amiket már többször elolvastam. Mégis, akkor válik személyessé, akkor elevenednek meg a betűk, szavak, ha hasonló helyzetbe kerülök. Különben nem veszem észre azt, ami a sorok között beszél.

Ebben az adventi időszakban, Krisztus nemzetségtáblázatában szereplő nők életének tanulmányozásával próbálom átgondolni a karácsonyhoz vezető utat. Ruth élettörténete sem volt ismeretlen előttem. Ennek ellenére most jobban át tudtam gondolni, élni azokat a kérdéseket, amik szótlanul is feltörhettek benne.

„De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek móábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak mintegy tíz esztendeig. De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül.” Ruth 1: 3-5

Elvesztette azt, akivel egy egész életet képzelt el! Hogyan tovább? Mindenképp válaszolnia kellett erre a kérdésre:

„De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem!” Ruth 1: 16-17

Gondolom, mindannyian ismeritek ezeket a sorokat. A legszebb vallomás, ami az emberi ajkat elhagyhatja. Mégis, most futott át rajtam először a felismerés. Ruth, mivel moábi származású, ezzel a döntéssel bevándorló lett. A szerzett családja iránti hűsége arra készteti, hogy egy idegen országban újra kezdje az életét!

15289103_1256572761055598_48395889548630391_o

Ha nem is így, de nagyon sok más formában átszövi életünket az újrakezdés. Minden terhességgel újrakezdünk valamit. Vagy újrakezdhetünk folyamatokat, amik a tegnapi napba nem fértek bele. Lehet, hogy munkahelyváltás előtt állunk és újra kell kezdeni a kapcsolatépítést, vagy új munkaterületen kell kitűnni. De a mai időkben az sem ritka, hogy újra kezdjük az életünket egy másik országban. Félünk tőle, mert kényelmetlen, mert tudjuk vagy éppen, hogy nem tudjuk, hogy mivel jár … mert nehéz megalázkodnunk. Pedig a természet is újra kezdi évről évre, hiszen ősz után eljön a tavasz is!

Istenhez tartozó emberekként, nekünk is képesnek kell lennünk újrakezdeni életutunknak azt a részét, amire Isten most hív. Mert a jellem többet nyom a latba, mint a körülmények! Ebben a váratlan eseményben Ruth nem kiborult, hanem leborult. Mert nem a hadakozásból születik meg a reménység, hanem az önmagam odaadásából, megadásából. Az ilyen leboruló emberekhez. mint Ruth, vagy Mária (akinek életét váratlan események elé sodorta az Isten), akik képesek önmagukat megadni és odaadni az Isteni akaratnak, születik meg az Úr Jézus Krisztus és az a reménység, amit Ő akar ajándékba hozni ezen az adventen, karácsonyon keresztül is.

 

Szólj hozzá bátran!