Nevetve nézni a holnap elé

joy

“Ha a Bibliának nincsen hatása az érzelmeidre, ez azért van, mert nem igazán hiszed, amit mond” olvasom John Pipertől, és eléggé szíven üt a gondolat. Hogy is van ez? Lehet az ilyen érzéseket is kontrollálni? Lehet azokat jó mederbe terelni?

“Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért…” Mt 6,25

Az aggodalom is egy érzelem. Nem egy döntés, hogy oké, akkor most aggódni fogok. Az aggodalmat kiválthatja valami bennünk, de ez egy érzelem, ami eluralkodhat rajtunk. Hogyan harcoljunk ellene? Hogyan lehet nevetve nézni a holnap felé – amely minden “derék asszony” vágya? (Péld 31,25b)

A Máté evangéliumában, a hatodik rész végén Jézus egy alapos tanítást ad arról, hogy miért ne aggódjunk. Volt lehetőségem egy kis bibliatanulmányt végezni ebből az igeszakaszból, azt szeretném most megosztani veletek. Kilenc érvet is felsorolhatunk, amelyek alátámasztják a fő üzenetet, vagyis, hogy ne aggodalmaskodjunk.

1. Jézus a mi Urunk, nem a pénz. Bár pénzen meg lehet venni az ételt, az innivalót és a ruhát, a pénz nem fog garanciát is jelenteni arra, hogy mindezeket meg is kapjuk. (24. v.)

2. Több az élet, mint az étel. Igazából talán össze sem lehet hasonlítani a két értéket. (25. v.)

3. Az égi madarak sem aggodalmaskodnak, pedig nincs annyi értelmük, szervezőképességük, mint nekünk. Isten gondot visel a madarakról. Hát hogyne tenné meg ezt velünk? (26. v.)

4. Értelmetlen. Senki sem hosszabbíthatja meg életét, ha aggódik… (27. v.)

5. Még mezei liliomok röpke időre történő öltöztetésére is gondja van Istennek. Mennyivel inkább megteszi ezt velünk, akiknek örökkévaló lelkéből adott? (28-30. v.)

6. A hitetlenek, a pogányok aggodalma érthető. Hiszen nekik nincs egy hatalmas Istenük, akié az univerzum gazdagsága! (32. v.) Milyen áldás, hogy Isten népéhez tartozhatunk!

7. Isten tudja, hogy mire van szükségünk. Sőt, Ő sokkal jobban tudja! (32. v.)

8. Isten megadja nekünk a ráadást, vagyis, amire szükségünk van, hogyha mi keressük az Ő országát és igazságát. (33. v.)

9. Minden napnak megvan a maga baja. Hagyd a “holnapra” az aggodalmaskodást… Vagyis “egyszerre csak egy napot, édes Jézusom, a holnap soha nem az enyém…” jut eszembe egy kedves angol ének, amely sokszor megnyugtatott, és segített kiszállni az aggodalom mókuskerekéből.

Az igazságnak, a tényeknek, az ígéreteknek, az előbb is felsorolt indokoknak mind lehet hatása az érzelmeinkre. Hogyan? Ha elhisszük mindezt! Ha bízunk Abban, akitől ezek a szavak erednek. A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Olvasd az igét. Olvasd el újra. Forgasd a szívedben. Elmélkedj rajta, és ne aggódj. Inkább nevess!

Szólj hozzá bátran!