Mennyit ér egy ember élete?

„Ászának, Júda királyának a harmincegyedik évében lett Omri Izráel királya, tizenkét évig. Hat évig Tircában uralkodott. Akkor megvette Samária hegyét Semertől két talentum ezüstért, majd beépítette a hegyet, és elnevezte azt a várost, amelyet épített, Samáriának, a hegy urának, Semernek a nevéről. De Omri azt tette, amit rossznak lát az ÚR, rosszabb volt minden elődjénél. Mindenben Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt, és abban a vétekben, amellyel vétekbe vitte Izráelt, hiábavalóságokkal bosszantva az URat, Izráel Istenét. Omri egyéb dolgai, amelyeket művelt, és hőstettei, amelyeket véghezvitt, meg vannak írva Izráel királyainak a történetéről szóló könyvben. Azután Omri pihenni tért őseihez, és eltemették Samáriában. Utána a fia, Aháb lett a király.” (Királyok I. könyve 16. rész: 16-28)

Ismerős sorok ezek, jómagam is többször olvastam, mégis újra és újra megelevenednek előttem ezek a furcsa nevű személyek. Úgy tudom, hogy a világtörténészek Omrit tartják Izráel egyik legerősebb uralkodójának. A Biblia mégis mindössze nyolc verset ír róla. Például Omri építette fel Izráel fővárosát, Samáriát. A fennmaradt asszír krónikák csak Omriországként emlegetik Izráelt, ezzel is sejtetve, hogy mekkora uralkodó lehetett a maga korában. Politikailag rendkívül sikeres volt, mégis a Biblia gyenge uralkodóként mutatja be. Ez az ellentmondás hátterében az állhat, hogy a Királyok első és második könyve nem politikai siker, hanem istenfélelem tekintetében értékelte az uralkodókat.

Ez egy távoli történet, egy számomra idegen emberről. Mégis hogyan lehet aktuális a hétköznapjaimra? Úgy gondolom, hogy nőként nagyon sok olyan helyzetbe kerülünk, ami nem az önmegvalósításról szól. Ennek ellenére a világi nyomás nem ad időt arra, hogy másokat előtérbe helyezzünk, vagy magunkat parkoló pályára helyezzük. Egyszerűen mindig a legjobbnak, legműveltebbnek és legsikeresebbnek kell lennünk.

Jelen pillanatban Gyes-en vagyok, hogy időmet és energiámat arra fordítsam, hogy hogyan lehetek jó motorja a családomnak. A napokban mégis be kellett mennem a munkahelyemre, ahol pillanatok alatt azzal szembesültem, hogy amíg én építem-szépítem a családi fészket, mások fejlődnek, az én helyemre is hamar akadt személy. Nem kertelek, vesztesnek éreztem magam…

Mitől válik értékessé egy ember élete? Talán ezen érzelmeim miatt ütött meg Isten kijózanító Igéje. Győztes életet kell élnem, de istenfélelem tekintetében kell győznöm. Próbálja a Gonosz elfordítani a fókuszt Jézusról, és elhitetni azt, hogy amiben vagy az nem olyan értékes, mint amit más elér. De még ha kudarcot, vagy megaláztatást, sikertelenséget kell is megélni, ha istenfélelemben győztesek vagyunk, akkor minden jutalomnál nagyobb a mi nyereségünk.

A világtörténelem egyik legnagyobb uralkodóját nyolc sorban értékelte a Biblia. Az én és a Te életed is lehet más, ha Istenbe kapaszkodva, ügyelsz arra, hogy látásodat ne zavarja össze a Gonosz. Bármekkora is a nyomás, Istennek van igaza! Mert az élet két síkon zajlik, két párhuzamos történelem alakul: a földi és a mennyei.

One thought on “Mennyit ér egy ember élete?”

Szólj hozzá bátran!