Helytévesztett vágyak

Sebeink, személyes vágyaink, kulturális hátterünk, hitbeli megtapasztalásaink, mind-mind elvárásaink alapját képezhetik.  Ahogy belépünk egy házasságba, számtalan kimondatlan elvárást hordozunk magunkban az élet kis/elhanyagolható részleteit, vagy a nagyobb élethelyzeteket illetően. Néha nem is realizáljuk ezeket az elvárásokat mindaddig, amíg valaki rá nem mutat. Néha, ezek az elvárások egy-egy régi sebből erednek, ami még nehezebbé teszi azok felismerését.

Például, röviddel a házasságunk után férjem és én meglepődve pislogtunk egymásra. Én világi életemből megtérve, néhol nehezebb időszakokon átmenve, megtapasztaltam, hogy milyen nagy áldás, hogy minden nap van ételünk. Ezért, nekem fontos volt, hogy étel előtt hálát adjunk. Ő, gyerekkora óta hallja az Igét, nagyrészt formaságként élte meg a vasárnapi ebéd előtt elmondott megszokott imát. Nem értette, miért is olyan fontos ez nekem …

Egyértelmű összefüggés létezett a régi hitbeli megtapasztalásom, és a házastársi „küzdelmeink” között.

„Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt. Ellenkezőleg: legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” Efézus 4: 30-31

Ez egy hétköznapi példa volt az életünkből, de remélem, tükrözi, hogy a csalódottság az, ami többnyire visszadob minket az elvárásainkhoz, és segíthet felismerni a „ragadós” irreális elképzeléseinket is. Ezek többnyire helytévesztett vágyai a lelkünknek. Nagyon fontos, hogy Isten át tudja vizsgálni, s ha kell, felül tudja bírálni szívünkben ezeket az érzéseket, vágyakat.

Milyen lenne, ha nem a csalódottságainkba kapaszkodnánk, hanem megvizsgálnánk a gyengeségeinket? Milyen lenne, ha megkeresnénk az irreális elvárásaink gyökereit, megpróbálnánk felismerni a helytévesztett vágyainkat?

Kezdjük el arra kérni Isten:

  1. Hogy meg tudjuk bánni az irreális elvárásokat
  2. Hogy értékelni tudjuk a kapott társ erősségeit
  3. Hogy segítsen reális elvárásokat táplálni magunkban

Tanulnunk kell az irreális elvárások elengedését, és a mennyei szépségű belső tartás felöltözését. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy elfogadni, szeretni a Tőle kapott társat, és elhinni Istennek, hogy Ő egy jó munkát fog elvégezni a házasságunkban.

„Jobb a tető ormán lakni, mint zsémbes asszonnyal egy házban.” Példabeszédek 21:9

Szólj hozzá bátran!