Büszkeség vagy bátorság?

Egyik kedvenc zsoltárom a 119. Bár az eredeti nyelven költői szempontból is egy remekmű a hozzáértők szerint, a magyar nyelvben ez nem jön éppen úgy át. Nem is ezért szeretem, hanem az Isten igéjének a felmagasztalása miatt. Szinte minden egyes versben benne van az ige szinonimája: döntéseid, határozataid, törvényed, rendelkezéseid, intelmeid, parancsolataid, ígéreted, igazságod, utasításaid, beszéded stb. Ó, bárcsak én is úgy ragaszkodnék Isten szavához, mint a zsoltáros! Bárcsak úgy ismerném és szeretném Isten törvényét, mint ő!
Ahogy ezt a zsoltárt olvastuk a családommal, eljutottunk a 99. és a 100. versekhez:

"Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.  Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra."

Ahogyan elmélkedtem rajta, a következő gondolatok születtek meg bennem: vajon a büszkeség beszél az íróból? Hogyan mondhat olyasmit, hogy “minden tanítómnál okosabb lettem, értelmesebb vagyok a véneknél”? Lehet ezt jól mondani? Lehet ezt jól érteni?

Két dologra jutottam:

  • Az igeversek nem az írót magasztalják fel, hanem az igét. Nem a büszkeség szól a zsoltárosból, hanem a meggyőződés: aki Isten szava szerint él, az minden világi bölcsnél értelmesebb lesz. Az Úr rendelkezései tökéletesek! Az Ő szavának bölcsessége mindenek felett való!
  • Aki szereti és éli az igét, az lehet csak igazán bátor és határozott! Hiszen olyan igazságokat képvisel, amelyek nem tőle függnek! Isten áll mindazok mögött. Ó, hányszor voltam bátortalan Isten igazságait felvállalni mások előtt, mert az ő szemükben az bolondság volt! Pedig ha igazán komolyan vettem volna az igét, akkora az ige bizonyított volna saját maga mellett, nekem semmitől sem kellett volna félnem!

    Isten igéjének szeretetére és bátorságra hívlak most, kedves olvasóm! Olvasd az igét, elmélkedj róla, szeresd azt! Meglátod, olyan bátorságot fog adni neked, amely Isten nevére hoz dicsőséget, hisz Krisztusban erre kaptunk elhívást. Gyere, éld meg velem együtt!

Szólj hozzá bátran!