Ahogy a feleség tiszteli a férjét

Sok területe van az életnek, ahol olyan szerep betöltésére vagyunk hivatva, amely különbözik mások szerepétől. Így van ez az iskolában, munkahelyen, gyülekezetben, és a házasságban is. Sok házaspár az 50-50% gondolatával kezdi meg a házasságot.

„Aki azt mondja, hogy félúton találkozunk, az rosszul ítéli meg a távolságot.” Michael Easley

Az 50-50%-os terv kudarcának okai:

 1. Az elfogadás alapja a teljesítmény: könnyen válhat a teljesítmény a kapcsolat összetartó ragasztójává. Pedig az nem ragasztó, hanem egyfajta tépőzár, ami kis nyomásra elenged.
 2. A gyengédség alapja az érdem: hajlamosak vagyunk akkor adni gyengédséget, ha úgy érezzük, hogy a társunk kiérdemelte azt.
 3. A cselekvési kedv az érzelmeken múlik: friss házasként több mindent vállalunk a társunk érdekében, de az idő múlásával ez a tendencia szépen, lassan csökkenni kezd.
 4. Az elutasítás alapja a gyengeségek kiemelése: általában szembetűnőbb a társ 50%-nak mulasztása, mint a magunké. Valójában mindketten elmulasztják azt, mert eltérően határozzák meg azt.

Lehet, hogy mi nem a felsorolt tényekkel küzdünk. Csupán fejtörést okoz az, amit Isten mond nekünk. Hiszen, olyan sok esetben visszaélnek a bibliai szereppel, de úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az elképzelés téves.

„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben.” Efézus 5: 22-24
„De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.” Efézus 5: 33

„Női mivoltom nem tesz másfajta kereszténnyé, de a kereszténységem igenis, másfajta nővé tesz. Elfogadtam ugyanis Isten rólam alkotott elképzelését, és az egész életem arról szól, hogy hálásan felajánlom neki mindazt, ami vagyok, és mindazt, ami akarja, hogy legyek.” Elisabeth Elliot

Sokféle véleményt hallunk a feleség házasságban betöltött szerepéről, de milyen fő pontok tartoznak e munkaköri leíráshoz?

A feleség szerepének biblikus meghatározása:

 • Segítői szerep
 • Tisztelet
 • Férjünk bíztatása
 • Engedelmesség

A tisztelet, időnként nehéz feladat, talán időközönként nem érezzük férjünket tiszteletre méltónak. Mégis, azt az utasítást kaptuk, hogy tiszteljük őt. Még, ha több dolgot is rosszul tett, akkor is találhatunk okot a tiszteletre. De, hogyan fejezzük ezt ki úgy, hogy ő tisztelve érezze magát.

Hadd említsek néhány gyakorlati példát:

 1. Ne engedd meg magadnak, hogy a barátnőiddel, vagy munkatársaiddal nevetgélj férjed hiányosságain/gyengeségein.
 2. Fogalmazd meg, hogy mit tisztelsz benne úgy, hogy az számára is hallható legyen.
 3. Adj a véleményére
 4. Légy résen, hogy szavaid mögött ne legyen másodlagos értelmet hordozó hangsúly (a gyermekeid ezt nagyon jól értik, és könnyen kimondják az apukájuk felé azt, amit te nem fogalmaztál meg, de a mondatod mögött ott rejtőzött).
 5. Ha családi életetekben valamivel nem értesz egyet, azt ne a gyerekeid előtt mond a férjednek.

A tisztelet nemcsak szavakban tükröződik, hanem tettekben is, és a szív hozzáállásából fakad.

„Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le.” Példabeszédek 14:1

Sükösd Andrea

Szólj hozzá bátran!